Series

English

Het werk van Eva van den Hamsvoort is veelzijdig. Ze heeft veel ideeën en wisselt met thema's en de technieken die ze benut. De series zijn niet ‘af’. Regelmatig komt ze op een eerder thema terug en werkt er weer mee verder.
Eén ding is zeker, de werken gaan over emoties binnen haarzelf, zonder ze aan anderen op te willen dringen. De werken wil Eva open houden voor eigen interpretaties van de kijker. Het verhaal dat wordt verbeeld, hoeft niet een begin of een einde te hebben. Ook de technieken die ze gebruikt en haar handschrift laten openheid en spontaniteit zien.
Bekijk hier de meest recente series van ART Eva Maria.

DANCING PEOPLE

“Schilderijen van dansers op een abstracte manier. De suggestie van mensen en beweging vertelt een verhaal over gevoelens van mezelf, interacties tussen mensen of zelfs situaties in de samenleving. Zodat ik hoop, troost of een positief gevoel kan toevoegen aan andere mensen die naar mijn kunst kijken.”

“Paintings of dancers in an abstract way. The suggestion of people and movement tell a story about feelings of myself, interactions between people or even situations in the society. So that I can add hope, comfort or any positive feeling by other people watching my art.”

ORDINARY PEOPLE

Iedereen is gewoon, iedereen is speciaal. Wat is belangrijk? De eenvoudige dingen in het leven, zijn heel bijzonder. Kleine momenten van geluk. Een vertrouwd, lief en gelukkig moment met je geliefde. Een mooi gesprek. Een blik op de zee of een berg. Een persoon die iets heel waardevols tegen je zegt. 

 

Eva van den Hamsvoort breng vanuit haar herinnering deze momenten op een symbolische wijze in beeld, met steeds de nadruk op de persoon. De mens of mensen (de ander en 'ik') brengt ze geabstraheerd in beeld. Daardoor komt de nadruk niet op het specifieke uiterlijk van een persoon te liggen, maar op de emotie, het innerlijk en de interactie tussen personen. De schilderijen zijn expressief, met grote lijnen en kleuren. Het gewone wordt speciaal en het speciale wordt gewoon. Omdat in de maatschappij heel erg de nadruk wordt gelegd op prestaties en uitblinken, vindt Eva het belangrijk om het gewone en eenvoudige te benadrukken. Daarom heet deze serie: Ordinary People. 

Everyone is ordinary, everyone is special. What is important? The simple things in life are very special. Little moments of happiness. A familiar, sweet and happy moment with your loved one. A nice conversation. A view of the sea or a mountain. A person who says something very valuable to you.

 

Eva van den Hamsvoort uses these memories to portray these moments in a symbolic manner, always with an emphasis on the person. The human being or people (the other and 'me') portray them in an abstract way. As a result, the emphasis is not on the specific appearance of a person, but on the emotion, the inner and the interaction between people. The paintings are expressive, with large lines and colors. The ordinary becomes special and the special becomes ordinary. Because society places great emphasis on performance and excellence, Eva finds it important to emphasize the ordinary and the simple. That is why this series is called: Ordinary People.

ANIMALS ARE WILD

“Ik ben gefascineerd door wilde dieren, hoe ze lopen, kijken, het instinct en de wijsheid die ze hebben. Ik kijk graag naar beelden, foto's en vooral films waarin je er veel over leert en de schoonheid ervaart. Het is beangstigend dat sommige dieren worden bedreigd. Ik breng een ode aan dieren in een serie schilderijen. Niet op een letterlijke, realistische manier, maar ik geef een persoonlijke invulling. Ik toon het gevoel, het plezier en de veelzijdigheid die de dieren mij geven door mijn eigen 'instinct': schilderen met vloeiende penseelstreken en speciale kleurcombinaties. Kenmerkend voor deze serie zijn de dikke, gerafelde, witte contouren en die hebben niet alleen een esthetisch en grafisch karakter. De dieren zijn kwetsbaar en door de geschilderde witte lijnen geef ik ze een bescherming, een aura van hoop.”

“I am fascinated by wild animals, how they walk, look, the instinct and the wisdom they have. It is frightening that some animals are threatened. I pay tribute to animals in a series of paintings. Not in a literal, realistic way, but I give a personal interpretation. I show the feeling, pleasure and versatility that the animals give me through my own 'instinct': painting with smooth brush strokes and special color combinations. The thick, frayed white outlines are characteristic in these series and not only have an aesthetic and graphic character. The animals are vulnerable and through the painted white lines I give them a protection, an aura of hope.”

 
SERIES

 

Eva van den Hamsvoort's work is versatile. She has many ideas and changes with themes and the techniques she uses. The series are not "finished". She regularly returns to an earlier theme and continues to work on it.
One thing is certain, the works are about emotions within herself, without wanting to force them on others. Eva wants to keep the works open to the own interpretations of the viewer. The story depicted does not have to have a beginning or an end. The techniques she uses and her handwriting also show openness and spontaneity.

View the most recent series of ART Eva Maria here.

ART News Eva Maria!

© ART Eva Maria, Eva van den Hamsvoort / Breda / The Netherlands / Call 0031-(0)76-5201888 / eva@studio-evs.com. Portret, kunst, schilderijen, tekeningen, mixed media, kunst geschenken in opdracht. Portrait, art, paintings, drawings, mixed media, art gifts commission.

ART Eva Maria

T:   076-5201888

Contactpersoon:

Eva van den Hamsvoort

Adres (op afspraak):

De Teruggave

Gasthuisvelden 11

4811 VX Breda

Nederland

KvK: 17098528
BTW: NL 8108.55.288.B01

 

ART Eva Maria is onderdeel van Studio EVS

  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • YouTube - Black Circle